Základní umělecká škola

Požadavky k talentovým zkouškám

/ Lukáš Bartoš

Na talentové zkoušky je nutné přihlásit se elektronicky vyplněním přihlášky na webových stránkách školy www.zus.nmnm.cz Součástí této přihlášky je rezervační systém, který umožnuje vybrat si …

Požadavky k talentovým zkouškám

Na talentové zkoušky je nutné přihlásit se elektronicky vyplněním přihlášky na webových stránkách školy www.zus.nmnm.cz

Součástí této přihlášky je rezervační systém, který umožnuje vybrat si termín i čas talentové zkoušky. Po vyplnění přihlášky Vám na Vámi uvedený mail v přihlášce přijde potvrzení o odeslání přihlášky s odkazem, na kterém se dozvíte, zda bylo Vaše dítě přijato. Vyrozumění Vám bude odesláno také mailem.

Přijímací zkoušky  pro uchazeče ve věku od 5 až 18 let.

Nabídka pro uchazeče:

 Přípravná umělecká výchova:

  • PUV je určeno pro předškoláky (děti, které dovrší k 1. 9. nadcházejícího školního roku 5 let a vývojově odpovídají předškolnímu věku), kteří prokáží schopnost pracovat ve skupině, dodržovat nastolená pravidla, tvořivě se projevovat pohybově, výrazově, rytmicky.

Obor hudební:

  • přípravná hudební výchova – pro děti od 6 let
  • studium hry na akordeon, bicí nástroje, dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové (trubka, tenor, tuba…),   klavír, klávesy, kytaru, sólový zpěv, housle – pro děti od 7 let
  • nově možnost studia na violoncello, kontrabas a fagot – pro děti od 7 let

Požadavky k talentovým zkouškám

Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny (stejná melodie od vyššího nebo nižšího tónu)

Rytmus – opakování rytmického útvaru (tleskání)

Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu (zpěv)

 

Obor taneční:

  • přípravná taneční výchova – pro děti od 6 let
  • základy moderního výrazového tance, klasického a lidového tance – pro děti od 7 let

Požadavky k talentovým zkouškám

Rytmus – opakování rytmického útvaru

Fyzické dispozice  – uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře

Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok (taneční projev, hudební a rytmické cítění)

(sebou oblečení, které nebrání v pohybu)

 

Obor výtvarný:

  • přípravná výtvarná výchova – pro děti od 6 let
  • základy dovedností a znalostí v kresbě, malbě, grafice, keramice, prostorové, objektové a akční tvorbě – pro děti od 7 let

Požadavky k talentovým zkouškám

7-11 let

Kresba (pastelky)  – postava, děj, situace (hodnotí se barevnost, proporce, rozvržení)

10 let a starší

Kresba podle modelu (tužka) – zátiší, předměty (hodnotí se prostorové vidění, proporce, styl)

 

Obor literárně dramatický:

  • přípravná literárně dramatická výchova – pro děti od 6 let
  • základy dramatické a slovesné tvorby – pro děti od 7 let

Požadavky k talentovým zkouškám

Komunikativnost – krátká ukázka verbálního projevu, práce s hlasem (výstup – přednes textu, zpěv písně apod., nebo rozhovor)

Schopnost spolupráce ve skupině – tvořivá hra s pravidly, hra v roli, jednání, interakce postav

Pohyb a držení těla – vnímání prostoru, sebe, ostatních; pohybové a rytmické předpoklady

Představivost – pohyb v imaginárním prostoru, hra se zástupnou rekvizitou

Schopnost spolupracovat  – jednoduchá hra

Práce s fantazií  – vstup do jednoduché role, pohyb v imaginárním prostředí, práce s jednoduchou zástupnou rekvizitou