2.9.2021 – doplňující termín talentových zkoušek

Lukáš Bartoš  Sdílet článek na nebo

Doplňující termín talentových zkoušek se koná 2.9.2021 od 15h do 16h v ZUŠ Bradyových 16, Nové Město na Moravě. Na talentové zkoušky je nutné přihlásit …

2.9.2021 – doplňující termín talentových zkoušek

Doplňující termín talentových zkoušek se koná 2.9.2021 od 15h do 16h v ZUŠ Bradyových 16, Nové Město na Moravě.

Na talentové zkoušky je nutné přihlásit se elektronicky vyplněním přihlášky na webových stránkách školy www.zus.nmnm.cz

Součástí této přihlášky je rezervační systém, který umožnuje vybrat si termín i čas talentové zkoušky. Po vyplnění přihlášky Vám na Vámi uvedený mail v přihlášce přijde potvrzení o odeslání přihlášky s odkazem, na kterém se dozvíte, zda bylo Vaše dítě přijato.

Přijímací zkoušky  pro uchazeče ve věku od 5 až 18 let.

Nabídka pro uchazeče:

 Přípravná umělecká výchova:

  • PUV je určeno pro předškoláky (děti, které dovrší k 1. 9. nadcházejícího školního roku 5 let a vývojově odpovídají předškolnímu věku), kteří prokáží schopnost pracovat ve skupině, dodržovat nastolená pravidla, tvořivě se projevovat pohybově, výrazově, rytmicky.

Obor hudební:

  • přípravná hudební výchova – pro děti od 6 let
  • studium hry na akordeon, bicí nástroje, dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové (trubka, tenor, tuba…),   klavír, klávesy, kytaru, sólový zpěv, housle – pro děti od 7 let
  • nově možnost studia na violoncello, kontrabas a fagot – pro děti od 7 let

Požadavky k talentovým zkouškám

Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny (stejná melodie od vyššího nebo nižšího tónu)

Rytmus – opakování rytmického útvaru (tleskání)

Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu (zpěv)

 

Obor taneční:

  • přípravná taneční výchova – pro děti od 6 let
  • základy moderního výrazového tance, klasického a lidového tance – pro děti od 7 let

Požadavky k talentovým zkouškám

Rytmus – opakování rytmického útvaru

Fyzické dispozice  – uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře

Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok (taneční projev, hudební a rytmické cítění)

(sebou oblečení, které nebrání v pohybu)

 

Obor výtvarný:

  • přípravná výtvarná výchova – pro děti od 6 let
  • základy dovedností a znalostí v kresbě, malbě, grafice, keramice, prostorové, objektové a akční tvorbě – pro děti od 7 let

Požadavky k talentovým zkouškám

7-11 let

Kresba (pastelky)  – postava, děj, situace (hodnotí se barevnost, proporce, rozvržení)

10 let a starší

Kresba podle modelu (tužka) – zátiší, předměty (hodnotí se prostorové vidění, proporce, styl)

 

Obor literárně dramatický:

  • přípravná literárně dramatická výchova – pro děti od 6 let
  • základy dramatické a slovesné tvorby – pro děti od 7 let

Požadavky k talentovým zkouškám

Komunikativnost – krátká ukázka verbálního projevu, práce s hlasem (výstup – přednes textu, zpěv písně apod., nebo rozhovor)

Schopnost spolupráce ve skupině – tvořivá hra s pravidly, hra v roli, jednání, interakce postav

Pohyb a držení těla – vnímání prostoru, sebe, ostatních; pohybové a rytmické předpoklady

Představivost – pohyb v imaginárním prostoru, hra se zástupnou rekvizitou

Schopnost spolupracovat  – jednoduchá hra

Práce s fantazií  – vstup do jednoduché role, pohyb v imaginárním prostředí, práce s jednoduchou zástupnou rekvizitou

 

 

Více informací naleznete zde.