Aktuální informace k zahájení výuky na ZUŠ Jana Štursy

Petr Sobotka  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče, na základě doporučení MŠMT může od 11.5.2020 začít výuka na základních uměleckých školách ve skupinách do 15 žáků. Po pečlivém zvážení všech okolností …

Aktuální informace k zahájení výuky na ZUŠ Jana Štursy

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT může od 11.5.2020 začít výuka na základních uměleckých školách ve skupinách do 15 žáků.

Po pečlivém zvážení všech okolností a po jednání se zřizovatelem se vedení školy rozhodlo takto:

11.5.2020 začíná prezenční výuka v ZUŠ Jana Štursy pouze v Hudebním oboru. Bude probíhat v plném rozsahu dle stávajícího rozvrhu včetně Hudební nauky. Výjimku tvoří pouze předmět souborová hra ve Velkém dechovém orchestru Z-UŠáci. Ta se ruší až do konce školního roku.

25.5.2020 začíná prezenční výuka v ZUŠ Jana Štursy v ostatních oborech: Výtvarný, Literárně dramatický a Taneční. Do tohoto termínu mají žáci možnost využít distanční formy výuky.

Informace k zajištění hygienických požadavků ve výuce (vycházíme z metodiky ministerstva školství – ke stažení zde):

  1. Přítomnost rodičů v budově školy není možná (výjimkou je pouze jeden zákonný zástupce u talentových zkoušek).
  2. Žák musí předložit podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde), jinak mu nebude umožněna výuka.
  3. Žák musí mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky. O použití roušky ve výuce rozhoduje vyučující v daném předmětu.
  4. Dezinfekce rukou proběhne jak u vstupu do školy, tak v samotné učebně.
  5. Žák přichází do budovy školy 5 min před výukou a po jejím ukončení bez zbytečného odkladu opouští školu.
  6. Prosíme rodiče o vyplnění krátkého dotazníku na tomto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddMRd8L_Dn8TMtHPfJdUZUeXn_qekc81GPk3MGzrCT4xttOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1, zda budou výuku navštěvovat prezenčně nebo distančně. Navštěvuje-li žák více oborů, prosíme o vyplnění dotazníků na každý obor nebo studijní zaměření zvlášť.

Děkujeme za pochopení

ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě