Základní umělecká škola

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru si děti osvojují schopnosti a dovednosti v oblasti divadelní tvorby a slovesnosti. Základním principem je dramatická hra, která čerpá nejen z výrazových prostředků divadelních, ale i z prostředků dalších umění (např. pohybového, výtvarného, hudebního…).
V dramatické hře se děti učí vybudovat postavu a v interakci s dalšími ji dále rozvíjet. Dále mají děti možnost vyzkoušet si v roli různé situace, hledat různé varianty řešení a následně reflektovat nejen jednání své, ale i jednání dalších postav. Žáci si osvojují poznatky z teorie a dějin divadla a literatury, rozvíjí své schopnosti a dovednosti v předmětech dramatická průprava, hlasová výchova, individuální umělecká tvorba a divadelní praxe.

detska_scena_soubory_okres_12_3_2016-9

Kvalitní audiovizuální vybavení, které máme k dispozici, umožňuje obohacovat studium multimediální výchovou. Žáci se účastní řady divadelních přehlídek a veřejných kulturních akcí (např. přehlídka dětských recitátorů a dětských divadelních souborů Dětská scéna, festival poezie Wolkrův Prostějov, Vítání občánků, divadelní festival Sbírka motýlů,…).
Absolventi své vzdělání uplatní v oborech vyžadujících specifické komunikační dovednosti, vysokou míru empatie, flexibility, případně při studiu na uměleckých školách vyššího stupně či přímo v uměleckých/divadelních profesích.