Základní umělecká škola

Pedagogický sbor

Hudební obor

Lukáš Bartoš DiS.
Církevní konzervatoř Kroměříž, varhany
klavír, varhany LukasBartos.ub@seznam.cz
Mgr. Libuše Dvořáková
Konzervatoř Pardubice, klavír; FF MU Brno, hudební věda
klavír libuse.amalie.dvorak@seznam.cz
Markéta Dvořáková DiS.
Církevní konzervatoř Kroměříž, zpěv
zpěv, klavír dv.market@seznam.cz
Mgr. Jana Kabrdová
FF MU , Teorie a prov. praxe staré hudby, barokní zobc. flétna; PdF MU ČJ-DV
zobcová flétna, hudební nauka jana.kabrdova@email.cz
Miroslava Králíková DiS.
Konzervatoř Brno, příčná flétna
příčná flétna miroslava.kralikova@zus.nmnm.cz
Mgr. Jan Lán
PF UJEP , ČJ – HV
klavír Lan.J@seznam.cz
Šimon Pavlík
tenor, trombon, zobcová flétna simon.pavlik@seznam.cz
Mgr. Markéta Justová
klavír, korepetice marketa.justova@zus.nmnm.cz
Ladislav Miko
Konzervatoř Brno, klarinet
klarinet l.miko@seznam.cz
Eva Mošnerová
Konzervatoř Brno, viola
housle eva.mosnerova@zus.nmnm.cz
Miloslav Mrlík
SPŠS
kytara http://www.mrlik.com, mrlikmiloslav@seznam.cz
MgA. Martin Obr, DiS.
Konzervatoř Brno, akordeon; JAMU Brno, hudební management
akordeon, klávesy, hudební nauka nico13@email.cz
Bc. Libor Orel
PF UP Olomouc, A
bicí nástroje libor.eagle@gmail.com
Hana Rejpalová
Konzervatoř Plzeň, akordeon
akordeon, klavír hanarejpalova@seznam.cz
Barbora Ryšánková
Konzervatoř Brno, viola
housle rysankova.barbora@seznam.cz
Lukáš Smrček
Konzervatoř Brno, trubka
trubka smrcekl@seznam.cz
Vanda Teocharisová
Konzervatoř Brno, kontrabas
violoncello, kontrabas vata@vata.cz
David Vonšík
Konzervatoř Brno, zpěv
studiová praxe/elektronické zpracování hudby david.vonsik@zus.nmnm.cz
BcA. Jana Zmeškalová
JAMU Brno, fagot
fagot, flétna Jana-Zmeskalova@email.cz

Výtvarný obor

Denisa Vodičková
SŠUŘ Brno, MU Ped.fakulta, mistr odb. výchovy um. předmětů
dena.v@seznam.cz
Mgr. Hana Jelínková
PFUP v Olomouci učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ
jelen.ka@email.cz

Literárně dramatický obor

Mgr. et MgA. Lada Hubáčková Pokorná lada.hubackova.pokorna@zus.nmnm.cz
BcA. Kateřina Mrkosová Petrlíková katerina.petrlik@seznam.cz
Mgr. Jana Mokrá jana.mokra@zus.nmnm.cz

Taneční obor

Hana Chalupníková
Taneční konzervatoř J. Ježka Praha, moderní scénický tanec
hanna.ch@email.cz