Pedagogický sbor

Hudební obor

Bartoš Lukáš DiS.
Církevní konzervatoř Kroměříž, varhany klavír, varhany LukasBartos.ub@seznam.cz
Mgr. Dvořáková Libuše
Konzervatoř Pardubice, klavír; FF MU Brno, hudební věda klavír libuse.amalie.dvorak@seznam.cz
Dvořáková Markéta DiS.
Církevní konzervatoř Kroměříž, zpěv zpěv, klavír dv.market@seznam.cz
Mgr. Kabrdová Jana
FF MU , Teorie a prov. praxe staré hudby, barokní zobc. flétna; PdF MU ČJ-DV zobcová flétna, hudební nauka jana.kabrdova@email.cz
Mgr. Lán Jan
PF UJEP , ČJ – HV klavír Lan.J@seznam.cz
Šimon Pavlík tenor, trombon, zobcová flétna simon.pavlik@seznam.cz
Mgr. Markéta Justová klavír, korepetice marketa.justova@zus.nmnm.cz
Miko Ladislav
Konzervatoř Brno, klarinet klarinet l.miko@seznam.cz
Mošnerová Eva
Konzervatoř Brno, viola housle eva.mosnerova@zus.nmnm.cz
Mrlík Miloslav
SPŠS kytara http://www.mrlik.com, mrlikmiloslav@seznam.cz
MgA. Obr Martin, DiS.
Konzervatoř Brno, akordeon; JAMU Brno, hudební management akordeon, klávesy, hudební nauka nico13@email.cz
Bc. Orel Libor
PF UP Olomouc, A bicí nástroje libor.eagle@gmail.com
Rejpalová Hana
Konzervatoř Plzeň, akordeon akordeon, klavír hanarejpalova@seznam.cz
Ryšánková Barbora
Konzervatoř Brno, viola housle baruskar@centrum.cz
Smrček Lukáš
Konzervatoř Brno, trubka trubka smrcekl@seznam.cz
Mgr. Sobotka Petr
PFUP Olomouc, učitelství pro střední školy HV, hra na nástroj nebo zpěv klavír, hudební nauka, sborový zpěv petr.sobotka@zus.nmnm.cz
Teocharisová Vanda
Konzervatoř Brno, kontrabas violoncello, kontrabas vata@vata.cz
BcA. Zmeškalová Jana
JAMU Brno, fagot fagot, flétna Jana-Zmeskalova@email.cz

Výtvarný obor

Vodičková Denisa
SŠUŘ Brno, MU Ped.fakulta, mistr odb. výchovy um. předmětů dena.v@seznam.cz
Mgr. Jelínková Hana
PFUP v Olomouci učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ jelen.ka@email.cz

Literárně dramatický obor

Mgr. et Mgr. Lada Hubáčková Pokorná

lada.hubackova.pokorna@zus.nmnm.cz
BcA. Kateřina Mrkosová Petrlíková
katerina.petrlik@seznam.cz
Mgr. Jana Mokrá jana.mokra@zus.nmnm.cz

Taneční obor

Chalupníková Hana
Taneční konzervatoř J. Ježka Praha, moderní scénický tanec hanna.ch@email.cz

 

 
Dotazník