Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Skrze základy současné taneční techniky, improvizaci a kontaktní improvizaci, základy taneční a jevištní kompozice zprostředkuje svým žákům zdravý vztah k vlastnímu tělu, k sobě samému a ke druhým.

img-3185u_galerie-980

Propojujeme tanec s dalšími druhy umění (např. hudbou, výtvarným uměním, architekturou, literaturou). Žáci se účastní veřejných kulturních akcí, jsou pro ně organizovány výjezdy na soustředění, taneční semináře nebo taneční představení.

Stojíme o spolupráci s rodiči, nabízíme jim otevřené hodiny a vítáme jejich podněty i aktivní účast na akcích tanečního oboru.