Základní umělecká škola

Taneční obor

Taneční obor

V tanečních hodinách žáci tvořivým způsobem rozvíjí své taneční a pohybové dovednosti. Učí se především skrze tvořivé taneční hry. Jsou vedeny k správnému držení těla. Zdravému a vědomému pohybu a jsou motivovány k vlastnímu tvůrčímu projevu v umělecké tvorbě a taneční improvizaci.

img-3185u_galerie-980

Náplní lekcí je Taneční průprava, Základy technik současného a klasického tance, taneční kroky, rozvoj pohybové koordinace, obratnosti a vytrvalosti, muzikality a taneční improvizace. Důležitou součástí je tvorba choreografií a příprava vystoupení.

Tvořivá taneční výchova rozvíjí představivost a fantazii, schopnost vyjádřit se pohybem, taneční improvizace podporuje spontánost a autenticitu pohybového projevu. Tanec učí děti spolupracovat, pomáhat si a podporovat se, citlivě komunikovat prostřednictvím kontaktu, doteku, a řeči těla.

Společně tvoříme choreografie se kterými se účastníme v průběhu roku různých vystoupení, i tanečních přehlídek a festivalech scénického tance dětských skupin. Při tvorbě vystoupení spolupracujeme s obory jako je například literárně dramatický, výtvarný, hudební.