Základní umělecká škola

Školní rok

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/25 proběhnou 21.5., přihlášky budou otevřeny od 1.4.2024.

___________________________________________________________________________________________________

Talentové zkoušky pro školní rok 2023/24 již proběhly a přijímací řízení bylo ukončeno.

Řada úspěšných uchazečů nemohla býti přijata z kapacitních důvodů, proto prosíme všechny, kdo se případně rozhodnou nenastoupit na své místo, aby o tom neprodleně informovali ředitelství školy, rádi postoupíme uvolněné místo na přijetí čekajícím zájemcům.

Pokyny k platbě školného obdrží studenti/jejich zákonní zástupci na začátku srpna.

Školní rok zahájíme 4. září 2023.

Rozvrhy budeme pro hudební nauku a některé další vybrané obory/pedagogy tvořit přes rezervační systém (informace dostanou studenti a jejich zákonní zástupci do e-mailu v posledním srpnovém týdnu),  individuální domluvu rozvrhů ve škole s jednotlivými vyučujícími zahájíme od 4. září, výuka začne v nadcházejících dnech.

Školné

Rozvrhy kolektivní výuky

Domluva rozvrhu: pondělí 4. září 8:00 – 12:00h
ostatní dny 13:00- 16:00h

Rozvrhy kolektivní výuky jsou aktuální a rezervační systém bude spuštěn v pátek 1.9.2023 v 9 hodin.

Učitelé a dny výuky pro šk. rok 2023/24:

Hudební obor

Bartoš Lukáš pondělí – pátek
Dvořáková Libuše pondělí – pátek
Dvořáková Markéta pondělí – pátek
Justová Markéta pondělí – středa
Kabrdová Jana pondělí, úterý, pátek
Králíková Miroslava úterý, středa
Lán Jan pondělí – pátek
Miko Ladislav pondělí – pátek
Mrlík Miloslav pondělí – pátek
Mošnerová Eva pondělí, úterý
Obr Martin pondělí – pátek
Orel Libor pondělí – čtvrtek
Pavlík Šimon pondělí
Rejpalová Hana pondělí – pátek
Ryšánková Barbora středa, čtvrtek
Smrček Lukáš pondělí-pátek
Vonšík David pondělí, úterý
Teocharisová Vanda středa, čtvrtek, pátek
Zmeškalová Jana pondělí, čtvrtek, pátek

Přípravná hudební výchova (PHV)

Kabrdová Jana pondělí 15:20 – 16:50

Taneční obor

Chalupníková Hana pondělí – čtvrtek

Výtvarný obor

Vodičková Denisa pondělí – středa
Jelínková Hana středa – pátek

Literárně dramatický obor

Hubáčková Pokorná Lada středa, čtvrtek
Mokrá Jana pondělí, středa
Mrkosová Petrlíková Kateřina pondělí, úterý

Přípravná umělecká výchova (PUV)

Mrkosová Petrlíková Kateřina úterý 12:45 – 14:15