Základní umělecká škola
 

Projekty ESF a granty

esf_logo

Název globálního grantu: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Zprostředkující subjekt: Kraj Vysočina
Příjemce: Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč
Název grantového projektu: ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ZUŠ
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2012

Obsah a cíle projektu:

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu řídících pracovníků základních uměleckých škol v kraji Vysočina. Jeho hlavním záměrem je zvýšit kompetence této cílové skupiny v oblasti řízení a personální politiky, a to nejen formou vzdělávání v dané problematice, ale inovativně také vytvořením a zejména realizací systému stáží, seminářů a workshopů, které přispějí k získávání a výměně zkušeností. Cílem je rovněž implementovat získané znalosti, dovednosti a zkušenosti do systém řízení jednotlivých škol a zvýšit tak jeho kvalitu.

Partneři projektu:

  • Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
  • Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

Více informací na: www.vkc-telc.cz