Základní umělecká škola

Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor navštěvuje asi 300 žáků. Pro žáky mladší sedmi let začíná výuka přípravným ročníkem. Pokud na konci roku vykonají úspěšně přijímací zkoušku, postupují do prvního ročníku zvoleného nástroje.

Od čtvrtého ročníku se žáci dle možností školy věnují navíc jedenkrát týdně jednu hodinu buď souborové nebo komorní hře či sborovému zpěvu. Na konci každého školního roku v prvním stupni vykoná žák postupovou zkoušku, která rozhodne o kvalitě zvládnutí ročníkových výstupů pro daný ročník a rozhodne, zda postoupí do dalšího ročníku.

dsc_0030

Ve druhém stupni vykonává žák postupovou zkoušku na konci druhého ročníku. Studium prvního a druhého stupně uzavírá buď závěrečná zkouška před komisí, nebo absolventské vystoupení. Kromě komorních uskupení mohou žáci navštěvovat tato hudební tělesa: Dechový orchestr, POW, akordeonový, flétnový, kytarový, houslový soubor, soubor bicích nástrojů a pěvecký sbor.

Z teoretických předmětů nabízíme kromě hudební nauky také klavírní seminář, dějiny hudby a základy hudebnosti.