Základní umělecká škola

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor na naší škole nabízí cestu k obohacení života žáků o kvalitní výtvarnou činnost, k poznání a rozvíjení vlastních schopností a dovedností i k výtvarné komunikaci s ostatními. Žáky učíme vnímat okolní svět, reagovat výtvarnými prostředky, nabízíme ucelený přehled o výtvarném umění. Učíme děti samostatnosti, utváření vlastního názoru a vnímání důležitosti vlastní tvorby pro osobní rozvoj.

Nedílnou součástí je nabídka rovnoměrného prohlubování dovedností v práci s linií, objemem, barvou, prostorem, akcí a realizací v sociálním prostředí s důrazem na posledně jmenované. Výtvarný obor naší školy neupřednostňuje žádnou z výtvarných disciplín, snaží se však být otevřený k hledání estetických hodnot spíše v neuměleckém prostředí, které přetváří „k obrazu svému“.
Výsledkem výtvarného snažení v našem oboru by neměla být jen povedená díla na papíře či z keramiky, ale i stopy v živém prostoru. Ty jsou leckdy významnější jak pro žáky–tvůrce, tak pro naše okolí.

dsc_0794

Práce ve výtvarném oboru probíhá ve dvou vzdělávacích oblastech:

  • výtvarná tvorba
  • žák ztvárňuje vizuálně vnímatelné znaky prostřednictvím zdokonalujícího se tvořivého výtvarného myšlení, osvojuje si základní výtvarné techniky, postupy a dovednosti, získává vztah k materiálům a nástrojům
  • recepce a reflexe výtvarného umění
  • žák se učí objevené vnímané výtvarné znaky analyzovat a hodnotit, seznamuje se s historií a vývojem výtvarného umění

 

Žáci ukončí studium I. stupně výstavou svých prací. Studium II. stupně ukončí absolventskou výstavou.