Základní umělecká škola

Informace k začátku nového školního roku 2022/2023

/ Petr Sobotka

Vážení rodiče, informace o platbě školného Vám přijdou na e-mailovou adresu začátkem měsíce srpna. U nově přijatých žáků zaplacením školného souhlasíte s jejich přijetím ke …

Vážení rodiče,
informace o platbě školného Vám přijdou na e-mailovou adresu začátkem měsíce srpna. U nově přijatých žáků zaplacením školného souhlasíte s jejich přijetím ke studiu. Pokud školné nebude uhrazeno do termínu splatnosti – 31.8.2021, budou přijati náhradníci. Novoměstské slevové karty (platí pro všechny žáky) doložte oskenované na tuto e-mailovou adresu: jana.mikova@zus.nmnm.cz.

Domluva individuálního rozvrhu bude probíhat ve čtvrtek 1. září od 9:00 h. Domluva rozvrhu hudebních nauk, literárně dramatického oboru a výtvarného oboru bude probíhat přes rezervační systém v el. žákovské knížce. Novým žákům budou na mail zákonných zástupců poslány přihlašovací údaje do el. žákovských knížek, ostatním platí údaje z minulého roku. Pokud je více dětí z jedné rodiny a mají stejný mail 1. zákonného zástupce, stačí na všechny tyto děti pouze jeden přihlašovací údaj (za předpokladu, že jste na přihlášce do ZUŠ uvedli na každé dítě stejný mail 1. zákonného zástupce). Pokud tomu tak není, napište mi na petr.sobotka@zus.nmnm.cz, na který mail chcete všechny Vaše děti sjednotit.
Rezervační systém bude spuštěn v pondělí 29.08.2022 v 8:00h.
V ostatní hromadné výuce (ve všech oborech) se technicky řeší možnost rezervace. Pokud se Vám objeví v el. žákovských knížkách nabídka rezervace další výuky, bude upřednostněna před osobní domluvou rozvrhu.
V elektronické žákovské knížce bude od 1.8.2022 zobrazen školní rok 2022/2023.
Elektronickou žákovskou knížku využívejte, prosím, i během školního roku ke komunikaci s vyučujícími (posílání omluvenek apod.).
Více informací na: http://www.napoveda-klasifikace.jphsw.cz/napoveda/el-zakovska-knizka/
S přáním pěkného léta
ZUŠ Jana Štursy