Informace k začátku školního roku 2021/2022

/ Petr Sobotka

Vážení rodiče, informace o platbě školného Vám přijdou na e-mailovou adresu začátkem měsíce srpna. U nově přijatých žáků zaplacením školného souhlasíte s jejich přijetím ke …

Vážení rodiče,

informace o platbě školného Vám přijdou na e-mailovou adresu začátkem měsíce srpna. U nově přijatých žáků zaplacením školného souhlasíte s jejich přijetím ke studiu. Pokud školné nebude uhrazeno do termínu splatnosti – 31.8.2021, budou přijati náhradníci. Novoměstské slevové karty (platí pro všechny žáky) doložte oskenované na tuto e-mailovou adresu: jana.mikova@zus.nmnm.cz.

Domluva individuálního rozvrhu bude probíhat ve středu 1. září. Domluva rozvrhu hudebních nauk bude přes rezervační systém v el. žákovské knížce. Novým žákům byly poslány přihlašovací údaje do el. žákovských knížek, ostatním platí údaje z minulého roku. Pokud je více dětí z jedné rodiny a mají stejný mail 1. zákonného zástupce, stačí na všechny tyto děti pouze jeden přihlašovací údaj (za předpokladu, že jste na přihlášce do ZUŠ uvedli na každé dítě stejný mail 1. zákonného zástupce). Pokud tomu tak není, napište mi na petr.sobotka@zus.nmnm.cz, na který mail chcete všechny Vaše děti sjednotit.

V ostatní hromadné výuce (ve všech oborech) se technicky řeší možnost rezervace. Pokud se Vám objeví v el. žákovských knížkách nabídka rezervace další výuky, bude upřednostněna před osobní domluvou rozvrhu.

V el. žákovské knížce bude po založení třídních knih a domluvě rozvrhu také uvedeno, k jakému vyučujícímu byli nově přijatí žáci zařazeni a následně záznamy jednotlivých lekcí výuky.

Tuto el. žákovskou knížku využívejte i během roku ke komunikaci s vyučujícím, posílání omluvenek apod.).

Rezervační systém bude spuštěn 30.08.2021.

Více informací na: http://www.napoveda-klasifikace.jphsw.cz/napoveda/el-zakovska-knizka/

S přáním pěkného léta

ZUŠ Jana Štursy