Informace pro rodiče a žáky Literárně dramatického oboru

Petr Sobotka  Sdílet článek na nebo

Informace pro rodiče a žáky Literárně dramatického oboru V příštím školním roce budou v LDO vyučovat tito učitelé: Jana Mokrá (starší ročníky a divadelní praxe) Kateřina Mrkosová …

Informace pro rodiče a žáky Literárně dramatického oboru

Informace pro rodiče a žáky Literárně dramatického oboru

V příštím školním roce budou v LDO vyučovat tito učitelé:

Jana Mokrá (starší ročníky a divadelní praxe)

Kateřina Mrkosová Petrlíková (PUV, individuální interpretace)

Marie Klemensová – Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta Obor Divadlo a výchova (za odchozí uč. Elišku Kinclovou)

Přesnější rozdělení žáků k jednotlivým vyučujícím upřesníme na konci měsíce srpna. Budeme se snažit vyhovět všem požadavkům i s ohledem na rozvrhy v ZŠ.