Základní umělecká škola

Isadora na festivalu v Severní Makedonii

/ Lukáš Bartoš

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě ve čtvrtek čtvrtého srpna ve čtyři hodiny odjíždí reprezentovat naše město do Severní Makedonie na mezinárodní …

Isadora na festivalu v Severní Makedonii
Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě ve čtvrtek čtvrtého srpna ve čtyři hodiny odjíždí reprezentovat naše město do Severní Makedonie na mezinárodní divadelní festival do města Bitola. Projekt literárně dramatického a tanečního oboru naší základní školy byl vybrán do programu třídenního renomovaného divadelního festivalu vedle souborů z Turecka, Polska, Švýcarska, Makedonie a dalších. Každoroční festival za více než desetiletou historii již navštívila se svými soubory řada zemí celého světa (Řecko, Slovinsko, Norsko, Chille, Argentina,Itálie, Francie, Belgie a další), Česká republika má tuto čest poprvé, a to hlavně díky nesmírné houževnatosti souboru, vstřícnosti rodičů herců a tanečnic i podpoře Základní umělecké školy Jana štursy, Spolku rodičů Základní umělecké školy a města Nového Města na Moravě.
Inscenace přináší příběh Isadory Duncan –  poselství tance a svobody v něm ukryté…
Isadora – příběh tance
Isadora Duncan
Od malička věděla, že bude slavná tanečnice. Klasický balet však pro ni byl bezduchá gymnastika. Milovala opravdovost a tanec byl pro ni vášeň. Inspiraci čerpala z přírody a antických ideálů. Nesnášela bezhlavou kázeň a stereotypy. Šla si svou vlastní cestou, která jí přinesla slávu v profesním životě i utrpení v tom osobním. Měla několik vztahů, všechny se rozpadly. Porodila tři děti, všechny tragicky zemřely. Také ona sama zemřela tragickou smrtí v automobilu. Bylo jí padesát let. Stala se největší taneční osobností své doby. Položila základy revoluci v tanci. Dodnes se jí říká „matka moderního tance“. Na její dílo navázaly další významné tanečnice ve světě i v Čechách. Její jméno nese jediná taneční konzervatoř v České Republice zaměřená na výuku současného tance.
V Severní Makedonii hrají a tančí:
Hana Kubíková
Hana Krejčí

Ema Marečková

Magdaléna Vykydalová
Markéta Straková
Lada Jasanská
Antonín Drdla
Petr Hubáček
Jiří Sedlák
Odřej Šteidl
Jakub Pešek
 
pedagogické vedení
Lada Hubáčková Pokorná
 
choreografie
Hana Chalupníková
 
režie
Jana Mokrá