Základní umělecká škola

Koncert k 70. výročí školy

/ Lukáš Bartoš

Program oslav založení ZUŠ 25. 5. 2022 15:00 průvod všech oborů městem – z Palackého náměstí přes Vratislavovo náměstí k budově ZUŠ (Bradyových 16) 16:00 …

Koncert k 70. výročí školy

Program oslav založení ZUŠ

25. 5. 2022

15:00 průvod všech oborů městem – z Palackého náměstí přes Vratislavovo náměstí k budově ZUŠ (Bradyových 16)
16:00 koncert Velkého dechového orchestru Z-Ušáci před budovou školy
17:00 Slavnostní koncert k 70. výročí založení školy – atrium ZUŠ