Základní umělecká škola

Koncert mladých talentů

/ Lukáš Bartoš

K částce 17 000,- Kč, která se v rámci koncertu Jarní dech vybrala jako dobrovolný dar do Spolku rodičů při ZUŠ Jana Štursy se připočte i výtěžek  14 000,- …

Koncert mladých talentů

K částce 17 000,- Kč, která se v rámci koncertu Jarní dech vybrala jako dobrovolný dar do Spolku rodičů při ZUŠ Jana Štursy se připočte i výtěžek  14 000,- z nedělní akce v HG  „Koncert mladých talentů“.

Na konto Červeného kříže na pomoc dětem postiženým válkou bude  nakonec zaslána částka 31 000,- Kč.