Základní umělecká škola

Rozvrh kolektivní výuky ve školním roce 2023- 24

Hudební nauka, klavírní seminář, sbor

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1245-1330
2.A
MO
1335-1420
3.A
MO
1335-1420
2.B
MO
1340-1425
Klavírní seminář
HR
1425-1510
1.A
JK
1425-1510
4.A
VT
1425-1510
3.B
MO
1520-1650
PHV
JK
1515-16 00
1.B
JK
1515-1600
5.A
VT
1515-1600
4.B
VT
1605 – 1735
Pěvecký sbor
DV, LB
1605-1650
5.B
VT

Kolektivní výuka hudebního oboru začíná v pondělí 11. 9. 2023

Vyučující:

JK Jana Kabrdová
HR Hana Rejpalová
MO Martin Obr
VT Vanda Teocharisová
LB Lukáš Bartoš
DV David Vonšík

Rozvrh hodin tanečního oboru

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek
14:35-16:05
2.ročník
13:00-14:30
PTV
14:15-15:45
1.ročník
14:15-15:00
2.ročník 
16:10-17:40
3.ročník
14:35-16:05
4.+5.roč.
15:50-16:35
3.+4.ročník
15:05-16:10
4.+5.ročník
17:45-19:15
II.+III.stupeň
16:10-17:40 6.+7.roč. 16:40-18:10
II.+III.stupeň
16:05-16:10
6.+7.roč.

Vyučující: Hana Chalupníková

Rozvrh hodin výtvarného oboru

 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1300-1515
2.-7. roč.
DV
1300-1515
2.-6. roč.
DV
1300-1515
1.-5. roč.
DV
1300-1515
Příp., 1., 2. roč.
HJ
1315-1530
2.-4. roč. HJ
1530-1745
7. roč.-2. II. stupeň
DV
1530-1745
7. roč.-2. II. stupeň
DV
1530-1745
5. roč.-2. II. stupeň
DV, HJ
1530-1745
4.-6. roč.
HJ
1545-1800
7. roč.-4. II. stupeň
HJ

Vyučující:

DV Denisa Vodičková
HJ Hana Jelínková

 

Rozvrh hodin literárně dramatického oboru

Pondělí Pondělí Úterý Středa Středa Čtvrtek
1300-1430
3. ročník
JM
1245-1330
IIT 2
KMP
1245–1415
Přípravná umělecká výchova
KMP
1245-1330
IIT 10
LHP
1335–1420
IIT 14
JM
1335-1505
5.ročník
LHP
1330-1415
IIT 3
KMP
1335-1505
PLDO – 1. (2.roč.)
LHP
1425-1510
IIT 15
JM
1435-1605
7. ročník
JM
1420-1505
IIT 4
KMP
1430-1600
4. ročník
KMP
1510-1555
IIT 12
LHP
1515-1600
IIT 5
KMP
1515-1600
IIT 11
LHP
1515-1645
6. ročník
JM
1610-1740
Div. soubor 2
JM
1605-1650
IIT 6
KMP
1615-1700
IIT 7
KMP
1600-1730
II. stupeň
LHP
1700-1745
IIT 8
KMP
1650-1745
Div. soubor 1
JM
1745-1830
IIT 1
JM
1740-1825
IIT 13
LHP

Vyučující:

LHP Lada Hubáčková Pokorná
JM Jana Mokrá
KMP Kateřina Mrkosová Petrlíková

IIT – individuální interpretace textu – „přednes“ – povinně volitelný předmět pro všechny žáky od 3. ročníku I. stupně vyučovaný v malých skupinkách 2-5žáků

Divadelní soubor 1 – volitelný předmět pro žáky od 3. ročníku I. stupně (výjimečně i mladší)

Divadelní soubor 2 – volitelný předmět pro žáky od 7. ročníku I. stupně (výjimečně i mladší) a studenty II. stupně studia

 

Rozvrh hodin přípravné umělecké výchovy

úterý 12:45 – 14:15

 

Vyučující:

Kateřina Mrkosová Petrlíková

 

 

Další domluva rozvrhů proběhne na základě domluvy s vyučujícími.