Základní umělecká škola

Rozvrh kolektivní výuky ve školním roce 2022 – 2023

Kolektivní výuka hudebního oboru začíná v pondělí 5. 9.

Hudební nauka, klavírní seminář, sbor

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1245-1330 2.A MO
1335-1420 3.A MO 1335-1420 2.B MO 1340-1425 Klavírní seminář HR
1425-1510 1.A JK 1425-1510 4.A VT 1425-1510 3.B MO
1520-1650 PHV JK 1515-1600 5.A VT 1515-1600 4.B VT
1605-1650 1.B JK 1605-1650 5.B VT
1605-1735 Sbor LB

Zkratky kantorů:

JK Jana Kabrdová
HR Hana Rejpalová
MO Martin Obr
VT Vanda Teocharisová
LB Lukáš Bartoš

Rozvrh hodin tanečního oboru

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek
1415-1545
5.+6.ročník
1355-1525
3.+4.ročník
1310-1430
PTV+1.ročník
1300-1420
3.+4.ročník
1550-1635
2.ročník
1530-1700
7.roč.+1/II.
1435-1605
2.ročník
1425-1540
6.+7.ročník
1640-1810
II.+III.stupeň
1610-1730
II.+III.stupeň
1545-1715
7.roč.+1/II.

Vyučující: Hana Chalupníková

Rozvrh hodin výtvarného oboru

 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1300-1515
2.-7. roč.
DV
1300-1515
2.-6. roč.
DV
1300-1515
1.-5. roč.
DV
1300-1515
Příp., 1., 2. roč.
HJ
1315-1530
2.-4. roč. HJ
1530-1745
7. roč.-2. II. stupeň
DV
1530-1745
7. roč.-2. II. stupeň
DV
1530-1745
5. roč.-2. II. stupeň
DV, HJ
1530-1745
4.-6. roč.
HJ
1545-1800
7. roč.-4. II. stupeň
HJ

Zkratky kantorů:

DV Denisa Vodičková
HJ Hana Jelínková

Další domluva rozvrhů proběhne na základě domluvy s vyučujícími.