Základní umělecká škola

INFORMACE O VÝŠI ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Pololetní školné

Přípravné výchovy PUV 1050 Kč
PHV 1400 Kč
PVV 1450 Kč
PTV 1350 Kč
PLDO 1250 Kč
Obory HO 1650 Kč
HO(1,5h) 1900 Kč
HO(2 nástroje) 2200 Kč
HO(2 nástroje, 1,5h) 2450 Kč
HO(3 nástroje) 2750 Kč
HO(3 nástroje, 1,5h) 3000 Kč
VO 1450 Kč
TO 1350 Kč
LDO 1250 Kč

TERMÍNY A ZPŮSOB PLATBY

Platbu je možné provést prostřednictvím převodu z vašeho účtu na účet KB, nemáte-li účet, složíte peníze v KB na pokladně nebo na poště na základě poukázky, která Vám bude včas vystavena pro každé pololetí zvlášť s termíny splatnosti na 1. pololetí do 30. září a na 2. pololetí do 28.února.

UPOZORNĚNÍ – zkontrolujte prosím správnost variabilního symbolu na dané pololetí