Základní umělecká škola

INFORMACE O VÝŠI ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pololetní školné

Přípravné výchovy PHV 1300,-Kč
PVV 1350,-Kč
PTV 1250,-Kč
PLDO 1150,-Kč
Obory HO 1550,-Kč
HO(1,5h) 1800,-Kč
HO(2 nástroje) 2100,-Kč
HO(2 nástroje, 1,5h) 2350,-Kč
HO(3 nástroje) 2650,-Kč
HO(3 nástroje, 1,5h) 2900,-Kč
VO 1350,-Kč
TO 1250,-Kč
LDO 1150,-Kč

TERMÍNY A ZPŮSOB PLATBY

Platbu je možné provést prostřednictvím převodu z vašeho účtu na účet KB, nemáte-li účet, složíte peníze v KB na pokladně nebo na poště na základě poukázky, která Vám bude včas vystavena pro každé pololetí zvlášť s termíny splatnosti na 1. pololetí do 30. září a na 2. pololetí do 28.února.

UPOZORNĚNÍ – zkontrolujte prosím správnost variabilního symbolu na dané pololetí