Základní umělecká škola
 

Spolek rodičů při ZUŠ Jana Štursy zve na schůzi dne 11. října 2018 v 17.00 v sále ZUŠ

Petr Sobotka  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče, Spolek rodičů při ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě Vás srdečně zve na schůzku, která se koná ve čtvrtek 11. října …

Spolek rodičů při ZUŠ Jana Štursy zve na schůzi dne 11. října 2018 v 17.00 v sále ZUŠ

Vážení rodiče, Spolek rodičů při ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě Vás
srdečně zve na schůzku, která se koná ve čtvrtek 11. října 2018 v 17:00 hod.
v sále ZUŠ Jana Štursy             

Program:

*    zahájení – volba ověřovatele zápisu
*    zpráva o činnosti ZUŠ 
*    zpráva o hospodaření spolku za uplynulé období 1.9.2017 – 31.8.2018
*    zpráva kontrolního orgánu
*    schválení účetní závěrky a použití výsledku hospodaření
*    změna adresy Spolku rodičů (zápis změny v rejstříku)- možnost úpravy
stanov
*    odsouhlasení rodičovského příspěvku na školní rok 2018/2019
*    diskuse