Základní umělecká škola

Studiová praxe / elektronické zpracování hudby

/ Lukáš Bartoš

Rádi bychom Vás informovali, že v naší ZUŠ bude od září otevřeno nové studijní zaměření – Studiová praxe / elektronické zpracování hudby. Budete se moci seznámit …

Studiová praxe / elektronické zpracování hudby

Rádi bychom Vás informovali, že v naší ZUŠ bude od září otevřeno nové studijní zaměření – Studiová praxe / elektronické zpracování hudby. Budete se moci seznámit s problematikou natáčení hudby, naučíte se, jak ozvučit kapelu, jak ovládat nahrávací programy, jak vytvořit zdařilou hudební kompozici v elektronické podobě a třeba se i autorsky podílet na připravovaných projektech školy.

Studijní zaměření je určeno pro žáky od 7 let, ale je možné přijmout i starší uchazeče.

Podrobné výstupy studijního zaměření naleznete ve Školním vzdělávacím programu (školní rok – soubory ke stažení – ŠVP).

Termíny doplňkových talentových zkoušek do tohoto studijního zaměření proběhnou v pátek 2. 9. 2022 a ve čtvrtek 15. 9. 2022 vždy od 15h v budově ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě. Přihláška ke zkoušce bude zpřístupněna od 22. 8. 2022.

Požadavky k talentové zkoušce formou ústního pohovoru:

  • intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny (stejná melodie od vyššího nebo nižšího tónu)
  • rytmus – opakování rytmického útvaru (tleskání)
  • paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu (zpěv)
  • rozpoznání hudebních nástrojů a zvuků z nahrávky

 

Předností, ale ne podmínkou, je hra na nějaký nástroj (nejlépe klavír, keyboard) a práce s PC.

Co Vás láká na tomto studiu? Máte již nějaké zkušenosti?

 

O toto studijní zaměření v menším rozsahu si budou moci rozšířit své vzdělávání i stávající žáci hudebního oboru. Bude v nabídce jako další nepovinný předmět.