Přijímací a talentové zkoušky – informace

Petr Sobotka  Sdílet článek na nebo

ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě oznamuje všem zájemcům o studium ve věku 5 až 18 let, že talentové zkoušky pro školní rok 2017/2018 …

Přijímací a talentové zkoušky – informace

ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě oznamuje všem zájemcům o studium ve věku 5 až 18 let, že talentové zkoušky pro školní rok 2017/2018 do všech oborů se konají ve středu června 2017 od 14 .00 do 17.00 hodin (náhradní termín je 13. 6. 2017).

Obor hudební a taneční – budova na Vratislavově nám.121

Přípravná umělecká výchova, obor výtvarný a literárně dramatický – budova na Monseově ulici 351

Nabídka pro školní rok 2017/2018

 Přípravná umělecká výchova:

  • pro děti od 5 let (propojení všech oborů)

Obor hudební:

  • přípravná hudební výchova – pro děti od 6 let
  • studium hry na akordeon, bicí nástroje, dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové (trubka, tenor, tuba…),   klavír, klávesy, kytaru, sólový zpěv, housle – pro děti od 7 let
  • nově možnost studia na violoncello, kontrabas a fagot – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny (stejná melodie od vyššího nebo nižšího tónu)
Rytmus – opakování rytmického útvaru (tleskání)
Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu (zpěv)

 

Obor taneční:

  • přípravná taneční výchova – pro děti od 6 let
  • základy moderního výrazového tance, klasického a lidového tance – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
Rytmus – opakování rytmického útvaru
Fyzické dispozice  – uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře
Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok (taneční projev, hudební a rytmické cítění)
(sebou oblečení, které nebrání v pohybu)

 

Obor výtvarný:

  • přípravná výtvarná výchova – pro děti od 6 let
  • základy dovedností a znalostí v kresbě, malbě, grafice, keramice, prostorové, objektové a akční tvorbě – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
7-11 let
Kresba (pastelky)  – postava, děj, situace (hodnotí se barevnost, proporce, rozvržení)
10 let a starší
Kresba podle modelu (tužka) – zátiší, předměty (hodnotí se prostorové vidění, proporce, styl)

 

Obor literárně dramatický:
  • přípravná literárně dramatická výchova – pro děti od 6 let
  • základy dramatické a slovesné tvorby – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
Schopnost spolupracovat  – jednoduchá hra
Práce s fantazií  – vstup do jednoduché role, pohyb v imaginárním prostředí, práce s jednoduchou zástupnou rekvizitou