Talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022 – obecné informace

Petr Sobotka  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče, termíny talentových zkoušek budou do všech oborů budou od druhé poloviny května. Rezervační systém s konkrétními termíny bude spuštěn od 12.4.2021. Sledujte prosím …

Vážení rodiče,

termíny talentových zkoušek budou do všech oborů budou od druhé poloviny května. Rezervační systém s konkrétními termíny bude spuštěn od 12.4.2021. Sledujte prosím informace na našich webových stránkách.

HUDEBNÍ, VÝTVARNÝ, LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ, TANEČNÍ

Bradyových 16, Nové Město na Moravě

Na talentové zkoušky je nutné přihlásit se elektronicky vyplněním přihlášky na webových stránkách školy www.zus.nmnm.cz

Součástí této přihlášky je rezervační systém, který umožnuje vybrat si termín i čas talentové zkoušky. Po vyplnění přihlášky Vám na Vámi uvedený mail v přihlášce přijde potvrzení o odeslání přihlášky s odkazem, na kterém se v druhé polovině června dozvíte, zda bylo Vaše dítě přijato.

Přijímací zkoušky  pro uchazeče ve věku od 5 až 18 let.

Bradyových 16

Nabídka pro uchazeče:

 Přípravná umělecká výchova:

  • PUV je určeno pro předškoláky (děti, které dovrší k 1. 9. nadcházejícího školního roku 5 let a vývojově odpovídají předškolnímu věku), kteří prokáží schopnost pracovat ve skupině, dodržovat nastolená pravidla, tvořivě se projevovat pohybově, výrazově, rytmicky.

Obor hudební:

  • přípravná hudební výchova – pro děti od 6 let
  • studium hry na akordeon, bicí nástroje, dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové (trubka, tenor, tuba…),   klavír, klávesy, kytaru, sólový zpěv, housle – pro děti od 7 let
  • nově možnost studia na violoncello, kontrabas a fagot – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny (stejná melodie od vyššího nebo nižšího tónu)
Rytmus – opakování rytmického útvaru (tleskání)
Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu (zpěv)
Obor taneční:
  • přípravná taneční výchova – pro děti od 6 let
  • základy moderního výrazového tance, klasického a lidového tance – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
Rytmus – opakování rytmického útvaru
Fyzické dispozice  – uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře
Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok (taneční projev, hudební a rytmické cítění)
(sebou oblečení, které nebrání v pohybu)
Obor výtvarný:
  • přípravná výtvarná výchova – pro děti od 6 let
  • základy dovedností a znalostí v kresbě, malbě, grafice, keramice, prostorové, objektové a akční tvorbě – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
7-11 let
Kresba (pastelky)  – postava, děj, situace (hodnotí se barevnost, proporce, rozvržení)
10 let a starší
Kresba podle modelu (tužka) – zátiší, předměty (hodnotí se prostorové vidění, proporce, styl)
 Obor literárně dramatický:
  • přípravná literárně dramatická výchova – pro děti od 6 let
  • základy dramatické a slovesné tvorby – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám

Komunikativnost – krátká ukázka verbálního projevu, práce s hlasem (výstup – přednes textu, zpěv písně apod., nebo rozhovor)

Schopnost spolupráce ve skupině – tvořivá hra s pravidly, hra v roli, jednání, interakce postav

Pohyb a držení těla – vnímání prostoru, sebe, ostatních; pohybové a rytmické předpoklady 

Představivost – pohyb v imaginárním prostoru, hra se zástupnou rekvizitou

Schopnost spolupracovat  – jednoduchá hra

Práce s fantazií  – vstup do jednoduché role, pohyb v imaginárním prostředí, práce s jednoduchou zástupnou rekvizitou