Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021 – obecné informace

Petr Sobotka  Sdílet článek na nebo

Nově se uchazeči o studium přihlašují k talentovým zkouškám elektronicky vyplněním přihlášky na tomto odkazu (přihláška bude zprovozněna od 5. 3. 2020): https://www.klasifikace.jphsw.cz/application/default?hash=8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f Součástí této …

Nově se uchazeči o studium přihlašují k talentovým zkouškám elektronicky vyplněním přihlášky na tomto odkazu (přihláška bude zprovozněna od 5. 3. 2020):

https://www.klasifikace.jphsw.cz/application/default?hash=8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f

Součástí této přihlášky je nově i rezervační systém, který umožnuje vybrat si termín i čas talentové zkoušky. Po vyplnění přihlášky Vám na Vámi uvedený mail v přihlášce přijde potvrzení o odeslání přihlášky s odkazem, na kterém se v druhé polovině června dozvíte, zda bylo Vaše dítě přijato.

Termíny talentových zkoušek do všech oborů (hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční)

20. 5. 2020 od 14h do 17h

náhradní termín 26. 5. 2020 od 14h do 17h

Přijímací zkoušky  pro uchazeče ve věku od 5 až 18 let.

Bradyových 16

Nabídka pro uchazeče:

 Přípravná umělecká výchova:

  • PUV je určeno pro předškoláky (děti, které dovrší k 1. 9. nadcházejícího školního roku 5 let a vývojově odpovídají předškolnímu věku), kteří prokáží schopnost pracovat ve skupině, dodržovat nastolená pravidla, tvořivě se projevovat pohybově, výrazově, rytmicky.

Obor hudební:

  • přípravná hudební výchova – pro děti od 6 let
  • studium hry na akordeon, bicí nástroje, dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové (trubka, tenor, tuba…),   klavír, klávesy, kytaru, sólový zpěv, housle – pro děti od 7 let
  • nově možnost studia na violoncello, kontrabas a fagot – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny (stejná melodie od vyššího nebo nižšího tónu)
Rytmus – opakování rytmického útvaru (tleskání)
Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu (zpěv)
Obor taneční:
  • přípravná taneční výchova – pro děti od 6 let
  • základy moderního výrazového tance, klasického a lidového tance – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
Rytmus – opakování rytmického útvaru
Fyzické dispozice  – uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře
Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok (taneční projev, hudební a rytmické cítění)
(sebou oblečení, které nebrání v pohybu)
Obor výtvarný:
  • přípravná výtvarná výchova – pro děti od 6 let
  • základy dovedností a znalostí v kresbě, malbě, grafice, keramice, prostorové, objektové a akční tvorbě – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám
7-11 let
Kresba (pastelky)  – postava, děj, situace (hodnotí se barevnost, proporce, rozvržení)
10 let a starší
Kresba podle modelu (tužka) – zátiší, předměty (hodnotí se prostorové vidění, proporce, styl)
 Obor literárně dramatický:
  • přípravná literárně dramatická výchova – pro děti od 6 let
  • základy dramatické a slovesné tvorby – pro děti od 7 let
Požadavky k talentovým zkouškám

Komunikativnost – krátká ukázka verbálního projevu, práce s hlasem (výstup – přednes textu, zpěv písně apod., nebo rozhovor)

Schopnost spolupráce ve skupině – tvořivá hra s pravidly, hra v roli, jednání, interakce postav

Pohyb a držení těla – vnímání prostoru, sebe, ostatních; pohybové a rytmické předpoklady 

Představivost – pohyb v imaginárním prostoru, hra se zástupnou rekvizitou

Schopnost spolupracovat  – jednoduchá hra

Práce s fantazií  – vstup do jednoduché role, pohyb v imaginárním prostředí, práce s jednoduchou zástupnou rekvizitou