Základní umělecká škola
 

Úspěchy našich žáků – Konzervatoř Brno

Lukáš Bartoš  Sdílet článek na nebo

Klavírní a akordeonové oddělení ZUŠ Jana Štursy se může pochlubit skvělým výsledkem svých žáků a pedagogů. V lednu 2018 úspěšně reprezentovali tři žáci naši školu na přijímacích …

Úspěchy našich žáků – Konzervatoř Brno
Klavírní a akordeonové oddělení ZUŠ Jana Štursy se může pochlubit skvělým výsledkem svých žáků a pedagogů.
lednu 2018 úspěšně reprezentovali tři žáci naši školu na přijímacích zkouškách.
Magdaléna Trödlerová – klavír, p. uč. L. Bartoš
Marek Peňáz – klavír, pí. uč. H. Rejpalová

Simona Mojžíšová – akordeon, p. uč. MgA. M. Obr

Všem jmenovaným žákům gratulujeme k úspěšnému vykonání talentové zkoušky a přijetí ke studiu na Konzervatoř Brno.