Základní umělecká škola

Valná hromada Spolku rodičů

/ Lukáš Bartoš

Vážení rodiče, Spolek rodičů při ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě Vás srdečně zve na schůzku, která se koná ve středu 12. října 2022 …

Valná hromada Spolku rodičů

Vážení rodiče,

Spolek rodičů při ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě Vás srdečně zve na schůzku, která se koná ve středu 12. října 2022 v 16:00 hod. v sále Podpalubí ZUŠ Jana Štursy        

Program:

  1. zahájení – volba ověřovatele zápisu

  2. zpráva o činnosti ZUŠ

  3. zpráva o hospodaření spolku za uplynulé období 1.9.2021 – 31.8.2022

  4. zpráva kontrolního orgánu

  5. schválení účetní závěrky a použití výsledku hospodaření

  6. odsouhlasení rodičovského příspěvku na školní rok 2022/2023

  7. diskuse